د دندې موخه:

څارنه او د نقشې مطابق د پروژو او تاسیساتو د عملي کارونو له کیفیت څخه د ډاډ ترلاسه کول، د ویزې مشخصات لیست چې د شرایطو سره سم د ودانیو معیاري کولو لپاره د رغونې تخنیکي بنسټونه په پام کې نیسي او مشخصات، د ودانیزو تخنیکي اساساتو پام کې نیولو سره، د قرارداد د شرایطو او مشخصاتو سره سم د ودانیو معیاري کولو لپاره په موخه د مشخصاتو نوملړ.

مسؤلیتونه:

 • د ادارې موخو ته د رسیدو لپاره، عمومي پلانونو سره سم د میاشتني، ربعوار او کلني کاري پلانونو تنظیمول.
 • د اونیز، میاشتني او ربعوار کاري پلان له تطبیق څخه د ډاډ ترلاسه کول او بررسي.
 • د پروژو له تطبیق څخه څارنه او ډاډ ترلاسه کول.
 • د پروژې د پرمختګ په اړه د تخنیکي راپورونو همغږي او انسجام.
 • د چارو د لا ښه پرمختګ په موخه د نظارتي ټیمونو ترمنځ د همغږۍ رامینځته کول.
 • د پروژې معیاري کولو په هدف، په پروژو کې د ساختماني موادو د آزموینې له پایلې څخه د ډاډ ترلاسه کول.
 • د کاري سمون لپاره د نظارت او په اړونده ژورنالونو کې ېې د ثبتولو پروسه کې، تر ‌ډيره حده د تخنیکي نظر ورکړه.
 • تر اثر لاندې زونونو او ولایتونو سره د اداري راپورونو ترلاسه کولو په موخه همغږي او د اړیکو تنظیم.
 • د ادارې د برنامو او اهدافو ترلاسه کولو لپاره د مسلکي او تخنیکي مشورو ورکول.
 • تر اثر لاندې کارکونکو ته د اړونده بشري سرچینو ریاست سره په همغږي کې، د نظارت او پاملرنې د مسلکي کورسونو تدویر.
 • د ادارې مقام ته له اړونده فعالیتونو او لاسته راوړنو څخه د میاشتني، ربعوار، کلنۍ او د اړتیا په صورت کې راپور ورکونه.
 • د نظارت کوونکو د ساحوي ننګونې د حل لپاره د حل لارو وړاندیز.
 • د اغیزمنتیا، هڅونې، کاري انظبات او په معیاري توګه د دندو سر ته رسولو په موخه د کارمندانو مدیریت کول.
 • د ملکي چوپړتیاوو د کارکونکو قانون مطابق او د بشري سرچینو له ریاست سره په همغږۍ، د ټولو کارکونکو د اجراآتو او کړنو ارزونه.
 • د ستونزو او ننګونو د حل لپاره، په داخلي، ولایتي، پلې کوونکو څانګو او د نور اداراتو په ادارې غونډو کې برخه اخیستل.
 • د تړون له شرایطو او مشخصاتو سره سم، د پروژو پلي کولو لپاره د مناسبو حل لارو څخه د ډاډ ترلاسه کول.
 • د قانون مطابق د ګمارل شوو مقاماتو لخوا د نورو ورکړل شوو دندو ترسره کول.
 • د هغه نورو دندو ترسره کول، چې د قانون، اداري مقررات او اهدافو سره سم د ذیصلاح مقاماتو لخوا ورکول کیږي.