د ودانیزو چارو د طرحې او ډيزاین ریاست:

د ودانیزو چارو د طرحې او ډيزاین ریاست یو مسلکي واحد دی چې د ملي او نړیوالو نورمونو سره سم، د افغانستان د اسلامي جمهوريت د عالي مقام د ژمنو او لارښوونو مطابق، په معیاري شکل د نقشو د ډیزاین، ویزه او سروې په موخه جوړ شوی دی.

دا ریاست د هیواد د ودې او پرمختګ لپاره، د ساختماني انجنیرۍ او اقتصادي مهارتونو سره، په غوره کیفیت، ټیټې بېې او لنډ مهال کې د ادارې د ټولو ودانیزو او بنسټيزو پروژو د ارزونې او اټکل مسؤلیت په غاړه لري.

له بلې خوا کولی شو د ودانیزو چارو د طرحې او ډيزاین ریاست فعالیتونه په لاندې ډول شمار کړو:

  • د پروژې د ټاکل شوې ساحې د کروکي لپاره د پلاوي ټاکل.
  • په چټکتیا سره د پروژو تخنیکي او ټولنیزه سروې.
  • صلاحیت لرونکو چارواکو ته د نظر د څرګندونې او منظورۍ لپاره د پروژو د وړاندیز شوې طرحې جوړول او وړاندې کول.
  • د پروژو د انجینري او مهندسي نقشو جوړول.
  • د پروژو د جوړو شوو تخنیکي نقشو ویزه.
  • د طرحه شوو پروژو لومړنۍ اټکل.
  • اړتیا ته په کتو له نورو اړونده څانګو سره د پروژې تر بشپړیدو پورې تخنیکي همکاري.
  • د پروژې او نورو اړونده مواردو د مؤثره پلي کولو لپاره د اړینې همغږۍ رامنځته کول.