د تعمیراتو د ساتنې او څارنې ریاست موخې، فعالیتونه او دندې په لاندې ډول خلاصه کیږي:

 • د ودانیزو پروژو پلي کول، څارنه او ساتنه.
 • له تضمین، د کار له ښه فعالیت او د نیمګړتیاوو د لرې کولو معیارونو په پام کې نیولو سره، د پروژو د ثانوي اټکل ترتیبول.
 • د جمهوري ریاست اړوند د امنیتي اصولو او مقرراتو په پام کې نیولو سره، د پروژې د موادو اکمالات.
 • د نیمګړتیاوو حل او د ( اوبو رسونې، بریښنا، ترکاڼي، رنگمالي، تهویه، آسانتیاوې) او نورو چارو په شمول د تعمیراتو له سیستم څخه مراقبت.  ۵-: د نوې ټکنالوژۍ او کړنلارو په کارولو سره، په عامه ځایونو کې د شنې او مزینې فضا رامنځته کول.
 • د اړونده ونو او چمنونو درمل شیندنه، وښو ریبل، د څانګو قیچي کول او اصلاح.
 • د سیمو مینځل، پاکول او د کثافاتو لیږدول.
 • د ودانیو او ساحاتو سجل او په اړوند ډیټابیس او د ملکیت په دفترونو کې ېې درجول.
 • د تعمیراتو د معتمدینو د مسئولیت د رفع کولو لپاره، د غیرې منقولو اجناسو ثبت او اړونده دفترونو ته د ټکیټونو ویش.
 • د ملکیت اړوند دفترونو کې د پروژو د ثانوي اټکلونو ثبت او راجستر.
 • د داخلي او بهرنیو ادارو تر منځ د سالمې همغږۍ رامینځته کول.
 • د تدارکاتي، مصرفي او د نورو اداري چارو د سندونو تنظیمول.
 • د لومړیتوبونو په پام کې نیولو سره د شته تخنیکي وسایطو تنظیم او کارول.
 • اړونده حسابونو ته د پغمان تپې د ماڼۍ، د لویې جرګې او د مولانا جلال الدین محمد بلخي د تالارونو د عوایدو راټولول.

د تعمیراتو د ساتنې او څارنې ریاست:

د تعمیراتو د ساتنې او څارنې ریاست جمهوري ریاست پورې د ټولو اړونده جایدادونو د ښه، شین او سمسور چاپیریال د درلودو لپاره جوړ شوی دی.

دا ریاست د پراختیايي پروژو د پلې کولو( په ارګ کې دننه ودانیزې چارې) او د تخنیکي آسانتیاوو د چمتو کولو او جمهوري ریاست پورې د اړوند ټولو تاسیساتو او شنو سیمو د پالنې او ساتنې مسئولیت په غاړه لري.