د تخنیک او ټرانسپورټ ریاست:

دا ریاست د یوه سمبال ټرانسپورټي کمپلکس په درلودو، د جمهوري ریاست د ملي پراختیا عملیاتي او ملاتړې ادارې دستګاه لپاره د غوره چوپړتیاوو د وړاندې کولو او همدارنګه د مناسبو او ګټورو میتودونو څخه په استفادې د وسایطو د ساتنې، مراقبت او اکمال، د ټرانسپورټي او ترمیماتي چوپړتیاوو د وړاندې کولو او ګټور تنظیم، په ټولو مصارفو کې د سپما، د سپارل شوو چارو د ګړندیتوب لپاره د همغږۍ، د روڼتیا د تامینولو او د یوې سالمې ادارې په رامنځته کولو کې د همکاري په موخه جوړ شوی دی.

د تخنیکي او ټرانسپورټ ریاست دندې:

 • د هیواد د نافذه قوانینو او مقرراتو سره سم د ټرانسپورټي او تخنیکي چوپړتیاوو مدیریت.
 • مستحقو کارمندانو ته د نافذه مقرراتو په اساس د وسایطو سپارل.
 • د ادارې اړوند وسایطو د ګمرکي او ترافیکي اسنادو د پروسې خلاصول.
 • د سپما په موخه په رسمي او غیر رسمي وختونو کې د وسایطو څارنه، کنټرول او بررسي.
 • د عالي مقام د ځانګړو پروګرامونو او په رسمي ورځو او رخصتیو کې د کارمندانو د لیږد رالیږد لپاره د نوکریوالانو د چارو تنظیمول.
 • د هیواد ولایتونو ته د ګمارل شوي پلاوي د لیږد لپاره د وسایطو تنظیمول.
 • په رسمي وختونو کې د دسپیچري وسایطو تنظیمول.
 • د ټولو اداري چارو څارنه، کنټرول او بررسي، د وسایطو د ساتنې لپاره د ټولو مقررو پلي کول، د تیلو، روغنیاتو او فلټرونو ویشل.
 • له تازه مقرر شوو چلوونکو څخه د عملي او نظري آزموینې اخیستل او د کارمندانو د ظرفیت لوړولو په موخه د بشري سرچینو د ریاست په همکارۍ د روزنې د کورسونو چمتو کول.
 • د ملي سټنډرډ (ANSA) د ادارې په همکارۍ د نوو وسایطو لپاره د سون توکو نورمال تثبیت او د نفتو او روغنیاتو له کیفیت څخه د ډاډ ترلاسه کول.
 • د ادارې د مرسته شوو او پیرودل شوو وسایطو د انتقال لپاره، د هیواد ولایتونو ته د کارمندانو استول.
 • وسایطو ته د پیرودل شوو پرزو له بدلیدو څخه کنټرول.
 • د تدارک لپاره له اړتیاوړ بودجې سره د ( پرزو، ماشینونو، ټایرونو، روغنیاتو، فلټرونو او نور) اړتیاوو تشخیصول.