به اساس پیشنهاد ریاست عمومی اداره امور و حکم مقام عالی ریاست الوزرا امارت اسلامی افغانستان

By |2021-10-20T05:17:40+00:00اکتبر 20th, 2021|گزارش های عمومی|

به اساس پیشنهاد ریاست عمومی اداره امور و حکم شماره ۷۴ مورخ ۱۴۴۳/۳/۱۱ مقام عالی ریاست الوزرا امارت اسلامی افغانستان محترم مولوی عبدالسلام حقانی در بست خارج رتبه بحیث رئیس اداره حمایوی انکشاف ملی تقرر حاصل نموده و رسما بکار آغاز نمود.

مسجد جامع ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا گشایش یافت

By |2021-07-28T11:06:42+00:00جولای 28th, 2021|گزارش های عمومی|

مسجد جامع ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا گشایش یافت مسجد جامع ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا، با گنجایش یک هزار نماز گزار از سوی اداره حمایوی و انکشاف ملی ریاست جمهوری، به بهره برداری سپرده شد. این مسجد امروز چهار شنبه 6 اسد سال 1400 با حضور ولسوال نجراب، نمایندهای اداره حمایوی ریاست جمهوری و شرکت

مسجد خلفای راشدین در ولسوالی بگرامی افتتاح شد

By |2021-07-14T04:22:30+00:00جولای 14th, 2021|گزارش های عمومی|

مسجد خلفای راشدین در ولسوالی بگرامی افتتاح شد. مسجد جامع خلفای راشدین در ولسوالی بگرامی ولایت کابل از سوی اداره حمایوی و انکشاف ملی ریاست جمهوری اعمار گردیده و با حضور داشت نماینده حج اوقاف، انجنیران اداره حمایوی انکشاف ملی ریاست جمهوری ، انجنیران شرکت انکشاف ملی ومحاسن سفیدان به روی نماز گزاران گشایش

مسجد جامع شهر زرنج ولایت نیمروز به روی نماز گزاران گشایش میابد

By |2021-06-30T04:20:48+00:00ژوئن 30th, 2021|گزارش های عمومی|

مسجد جامع شهر زرنج ولایت نیمروز به روی نماز گزاران گشایش میابد. کار مسجد جامع شهر زرنج ولایت نیمروز از سوی اداره عملیاتی ریاست جمهوری به اتمام رسیده است و آماده بهره برداری است. این مسجد با استفاده از بودجه انکشافی اداره عملیاتی ریاست جمهوری، با گنجایش 2000 نماز گزار در دو منزل، توسط

برگزاری ورکشاپ ارتقای ظرفیت از سوی اداره عملیاتی ریاست جمهوری پیرامون آبریزه های کابل

By |2021-05-23T09:02:11+00:00می 23rd, 2021|گزارش های عمومی|

اداره عملیاتی ریاست جمهوری برای 50 تن از انجنیران اداره عملیاتی و شرکت انکشاف ملی جهت بالا بردن توانمندی انجنیران، ورکشاپ یک روزه را پیرامون آبریزه های کابل دایر نمود. پروژه آب ریزه های کابل سال گذشته در ایام قرنطین در چند ناحیه پایتخت آغاز شد، که در حال حاضر بخش آبگیرها تکمیل شده

مسجد جامع ولایت پکتیا گشایش یافت

By |2021-05-17T04:08:30+00:00می 17th, 2021|گزارش های عمومی|

مسجد جامع ولایت پکتیا، در دو منزل با گنجایش دو هزار نماز گزار توسط اداره عملیاتی و حمایوی انکشاف ملی ریاست جمهوری اعمار شده است. این مسجد دارای کتاب خانه عمومی، اتاق ملا امام مسجد، فضای سبز، تشناب های عمومی و وضوخانه می باشد. مسجد جامع ولایت پکتیا روز سه شنبه هفته گذشته 21

مسجد جامع ولایت خوست افتتاح شد

By |2021-05-17T04:03:06+00:00می 17th, 2021|گزارش های عمومی|

مسجد جامع ولایت خوست، در دو منزل با گنجایش دو هزار نماز گزار توسط اداره عملیاتی و حمایوی انکشاف ملی ریاست جمهوری اعمار شده است. این مسجد دارای کتاب خانه عمومی، اتاق ملا امام مسجد، فضای سبز، تشناب های عمومی و وضوخانه می باشد. مسجد جامع ولایت خوست روز سه شنبه هفته گذشته 21

مسجد جامع ولایت فراه در آستانه افتتاح و بهره برداری قرار دارد

By |2021-05-17T03:59:15+00:00می 17th, 2021|گزارش های عمومی|

مسجد جامع ولایت فراه، در دو منزل با گنجایش دو هزار نماز گزار توسط اداره عملیاتی و حمایوی انکشاف ملی ریاست جمهوری اعمار شده است. این مسجد دارای کتاب خانه عمومی، اتاق ملا امام مسجد، فضای سبز، تشناب های عمومی و وضوخانه می باشد. کاراین پروژه با استفاده از بودجه انکشافی اداره عملیاتی ریاست

اداره عملیاتی ریاست جمهوری، کار ساخت کمپلکس میوه جات و سبزیجات ولایت هرات را آغاز نمود

By |2021-04-14T03:41:38+00:00آوریل 14th, 2021|گزارش های عمومی|

اداره عملیاتی ریاست جمهوری، کار ساخت کمپلکس میوه جات و سبزیجات ولایت هرات را آغاز نمود. این سردخانه امروز دو شنبه ۲۳ حمل ۱۴۰۰ با حضور خانم حسن زاده، معاون والی ولایت هرات، حاجی بشیر احمد سرپرست ریاست زراعت ولایت هرات، بشیر احمد سروری ولسوال ولسوالی گذره ولایت هرات، نماینده های اداره عملیاتی ریاست

معاون جدید عملیاتی و تخنیکی اداره عملیاتی ریاست جمهوری معرفی شد

By |2021-03-02T09:17:41+00:00مارس 2nd, 2021|گزارش های عمومی|

معاون جدید عملیاتی و تخنیکی اداره عملیاتی ریاست جمهوری معرفی شد صداقت الله صادق معاون مالی و اداری اداره عملیاتی و حمایوی انکشاف ملی ریاست جمهوری طی برنامه یی وحیدالله رحم دل را به عنوان معاون عملیاتی و تخنیکی به کارمندان این اداره معرفی کرد. در محفل که به همین مناسبت در اداره عملیاتی