اداره عملیاتی ریاست جمهوری، کار ساخت کمپلکس میوه جات و سبزیجات ولایت هرات را آغاز نمود.
این سردخانه امروز دو شنبه ۲۳ حمل ۱۴۰۰ با حضور خانم حسن زاده، معاون والی ولایت هرات، حاجی بشیر احمد سرپرست ریاست زراعت ولایت هرات، بشیر احمد سروری ولسوال ولسوالی گذره ولایت هرات، نماینده های اداره عملیاتی ریاست جمهوری و شرکت انکشاف ملی، شماری از دهاقین و باغ بانان رسما تهداب گذاری شد.
قرار است کار کمپلکس میوه جات و سبزیجات ولایت هرات با استفاده از هزینه مالی اداره عملیاتی ریاست جمهوری توسط شرکت انکشاف ملی، تا ماه ششم سال ۱۴۰۱ (ه.ش) در ولسوالی گذره ولایت هرات به اتمام برسد.
پس از تکمیل شدن، این کمپلکس ظرفیت نگاه داری ۱۵۰۰ تن میوه و سبزی را دارد، که دهاقین و باغ بانان ولایت هرات می توانند از آن بهره مند شوند.